Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn

Béc phun sương và phụ kiện

 • Dễ dàng lắp đặt phần ren M5
 • Phun hơi nước dạng sương
 • Chất liệu: Đồng thau (màu vàng đồng)
 • Sản xuất:  Việt Nam
 • Nhiệt độ làm việc:  Max 80 °C
 • Áp suất làm việc: 8 bar
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn
 • Béc phun sương và phụ kiện phù hợp lắp đặt quán cafe nhà hàng sân vườn