Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi

Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi

 • Khớp nối ống bằng cách loe ống và xiết nón chụp (tán) để kết các dạng ống nhựa hoặc ống đồng. 
 • Gồm 3 bộ phận: Thân tê 2 ren côn lồi + Nón xiết (tán ecu)
 • Đầu nối ren côn lồi được gia công theo bước ren NPT
 • Phần nón xiết giúp có định đường ống khi lắp vào khớp nối.

Bạn có thể tham khảo thêm TẠI ĐÂY

 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi
 • Nón chụp rắc co cho đầu ren côn lồi